Omvårdnad av den dräktiga tiken

Tik med valpar

En dräktig tik har särskilda behov av omvårdnad, både för sin egen skull och för valparnas. Utöver hundens grundläggande behov behöver man skänka en extra tanke åt att tiken ska undvika stress och känna sig lugn och trygg. Hon bör ha en plats i hemmet, exempelvis en valplåda i ett avskilt utrymme, där hon känner att hon och valparna kan vara trygga och få vara ifred. Se även till att hon får bra, näringsrikt foder.

Dräktigheten genomgår olika faser och man bör vara väl insatt i vad tiken behöver i de olika stadierna. En tik är dräktig i ungefär 63 dygn. Ett par veckor innan beräknad nedkomst bör man börja med de praktiska förberedelserna och tiken kan ganska tidigt få trappa ner på viss aktivitet. De två sista veckorna får man inte förflytta tiken någonstans om det inte är absolut nödvändigt.

Håll koll på hundens hälsa och förändringar i allmäntillståndet. Innan tiken paras ska hon vara i god form, det vill säga inte överviktig eller i dålig kondition. Hon bör även ha genomgått en rad hälsotester, i synnerhet de som krävs för rasen. En bit in i dräktigheten kan små, ljusa flytningar dyka upp vilket är normalt men skulle tiken få mörka, illaluktande flytningar bör du genast kontakta veterinär för en kontroll.

Man bör ha en plan färdig för eventuella komplikationer, exempelvis telefonnummer till jourhavande veterinär och skjuts som står i beredskap om man själv inte har bil. En ekonomisk buffert för oförutsedda händelser är nödvändigt, likaså en bra försäkring.