Praktiska ting för hundägare

doggy door

Hundar kräver mycket uppmärksamhet. De trivs också bäst i en strikt miljö. Vad som är tillåtet och vad som inte är det måste vara glasklart. Det finns flera saker du kan införskaffa för att göra livet med en hund enklare.

Om det är möjligt kan du installera en hundlucka i den dörr som det är tänkt att hunden ska använda. Det skapar harmoni i vardagen, eftersom beslutet om hunden ska vara ute eller inne kan tas av den själv. Att upprätta avspärrningar i form av grindar fungerar på liknande vis. Hunden anpassar sig till sitt utrymme och känner sig snabbt bekväm med situationen.

Alla måste lämna sin hund ensam mellan varven. Då hunden är ett utpräglat flockdjur kan det vara ett stort orosmoment för den. Detta kan resultera i ett ihärdigt skällande, som kan störa människor som bor i närheten. Dessutom är det inte särskilt bra för hunden att gå runt orolig. För att underlätta dessa ensamma perioder kan du försöka skapa en ljudkuliss i bakgrunden. Det kan vara musik eller en röst som pratar lite lätt, lämpligen i form av ett stillsamt radioprogram. Ambitionen är att ljuden ska fånga hundens uppmärksamhet på ett positivt sätt. En annan bra metod att skapa harmoni är att lämna kvar något som luktar som dig eller någon annan i familjen.

Långa promenader är härliga för både dig och hunden. Glöm bara inte att ni har lite olika intressen och behov. Försök därför att lägga till lekar under promenadens gång. Bra exempel och mer information kan du hitta här.