Håll kontakten med valpköparna

Bull mastiff

Många uppfödare väljer att hålla en nära kontakt med sina valpköpare. Det kan vara viktigt ur bådas perspektiv.

För en uppfödare är det viktigt att veta att hunden har det bra, att inga funderingar förblir obesvarade och man kan hålla reda på om hundarna är friska, har god mentalitet och att inga oväntade sjukdomar dyker upp som bör ligga till grund för det fortsatta avelsarbetet.

Valpköparen å andra sidan har någon att bolla tankar och idéer med och har en erfaren person som är expert på rasen att rådfråga. Dessutom brukar både valpköpare och uppfödare många gånger tycka att det är roligt att följa hundarnas utveckling.

Hur mycket kontakt man har är olika. Somliga valpköpare föredrar att ha en tät kontakt med uppfödaren och andra inte. Huvudsaken är att man behåller en god relation och att valpköparna återkopplar om det dyker upp saker som kan vara bra att veta för uppfödarens fortsatta avel, exempelvis sjukdomar eller allergier som kan vara ärftliga. Hundar som exempelvis tävlas eller ställs ut och får meriter av olika slag är ofta uppskattade bekräftelser till uppfödaren att ett gott avelsarbete har genomförts. En framgångsrik hund är en kombination både av bra avelsarbete och god hundträning från hundägarens sida.