Hitta rätt hem åt valparna

Flicka och hundvalpar

Det är viktigt att de valpar som är stora nog att lämna boet och flytta in till sin nya familj hamnar i ett hem där hunden mår så bra som möjligt.

Att hitta rätt hem åt sina valpar är inte alltid helt enkelt. Efterfrågan ser olika ut för olika raser, och oavsett om man har en hel hög intressenter eller ett fåtal så bör man vara lika noggrann med i vilket hem valparna hamnar. Om man inte lyckas hitta rätt hem i första taget så bör man vara beredd och ha möjligheten att ha kvar valparna längre. Som tidigast får valparna lämna sin mamma och flytta till ett eget hem vid 8 veckors ålder, men det finns uppfödare som håller kvar valparna ytterligare ett par veckor.

Valparna utvecklas hela tiden och kan förändra personlighet, temperament och andra egenskaper. Erfarna uppfödare kan många gånger ana vilken typ av hund valpen kommer bli som vuxen och matchar med blivande valpköpares önskemål och användningsområden.

Somliga uppfödare låter valpköparna välja valp medan andra tilldelar den valp de tror passar bäst. Uppfödaren har rätt att välja vilka som ska få köpa en valp och inte. En seriös uppfödare ser även till att valpköparna är väl förtrogna med vad rasen kräver och att det nya hemmet kan erbjuda den skötsel och aktivitetsnivå som krävs. Många står även till förfogande för frågor och funderingar under hela hundens liv. Hur mycket kontakt valpköpare och uppfödare har efter att hunden flyttat beror på vad de båda parterna önskar.