Komplikationer vid valpning

Valpar och dess mor

De flesta tikar sköter valpningen helt på egen hand och gör det bra, medan vissa raser har problem med förmågan att föda valparna naturligt. Komplikationer kan dock alltid dyka upp oavsett ras och ofta är man kanske inte helt förberedd om det väl händer. Därför är det bra att vara påläst om vilka komplikation som kan inträffa vid valpning och vara väl förberedd på vad som krävs. Ha reservplaner väl förberedda både praktiskt och mentalt! Det kan vara bra att ha telefonnummer till hands till veterinärer som är tillgängliga alla tider på dygnet.

Vanliga komplikationer vid valpning som beror på tiken kan exempelvis vara värksvaghet eller att tiken är för trång och att valparna har svårt att komma ut den naturliga vägen. Är tiken i dålig form och inte orkar eller om hon blir stressad kan hon få svårt att klara av en naturlig valpning. Även valparna själva kan orsaka komplikationer, exempelvis genom att de ligger fel och fastnar, har missbildningar eller är döda redan i magen. För stora valpar kan ge komplikationer då de inte får plats att komma ut.

Även antalet valpar i magen kan påverka själva valpningen. Komplikationer kan leda till att valpar och/eller tiken avlider men veterinärer i Sverige är i regel mycket skickliga och ofta går det bra. Om tiken skulle avlida så är det bra att hitta en amma, eller surrogatmamma, till valparna som kan ge näring, närhet och trygghet.